O kancelarii

Kancelaria Notarialna Paweł Andrzej Kania funkcjonuje od 2007 roku na warszawskich Bielanach. Nad bezpieczeństwem Państwa transakcji i interesów prawnych czuwa Notariusz Paweł Kania oraz zaangażowany zespół wykwalifikowanych współpracowników. Szerokie spektrum prowadzonych w Kancelarii spraw pozwala nam sprawnie i terminowo obsługiwać zarówno klientów indywidualnych, jak i osoby prawne – przedsiębiorców, spółdzielnie mieszkaniowe, deweloperów – w pełnym zakresie przewidzianym prawem o notariacie.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie Kancelarii w Warszawie przy ul. Kasprowicza 45/47 (dzielnica Bielany, bezpośrednio przy stacji metra "Stare Bielany"), jednak w uzasadnionych przypadkach, uwarunkowanych okolicznościami lub charakterem sprawy, również w innych miejscach, takich jak: szpital, dom, zakład penitencjarny, siedziba klienta.

W ramach dokonywanych czynności zawsze udzielamy bezpłatnych konsultacji, pomagając wybrać optymalne rozwiązania i angażując się w Państwa indywidualny problem. Poza sprawami typowymi – sprzedażą czy darowizną nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw, sporządzaniem i rejestracją testamentów, sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzaniem umów majątkowych (np. intercyza) i innych dokumentów, prowadzimy sprawy o znacznym stopniu skomplikowania, typu: podział majątku dorobkowego, adaptacja części nieruchomości wspólnych w budynkach wielolokalowych, zniesienie współwłasności, przeniesienie własności za zwolnienie z długu, realizacja i zbycie roszczeń opartych na dekrecie warszawskim i wieloma innymi sprawami.

Dla Państwa wygody, sprawy najbardziej typowe, jak również wymagane do nich dokumenty wskazaliśmy w zakładkach Dokumenty oraz Czynności Notarialne. Proszę jednak mieć na uwadze, iż opisane czynności ani nie zamykają katalogu spraw, które prowadzimy w Kancelarii, ani nie są opisane w sposób wyczerpujący. Wynika to z faktu, iż nawet sprawy typowe posiadają niuanse, które mogą wymagać zastosowania innego rozwiązania, bądź weryfikacji dodatkowych dokumentów, niż powołane.

Wcześniejszy kontakt z Kancelarią umożliwi ustalenie rodzaju czynności notarialnej, weryfikację dokumentów i innych danych niezbędnych do dokonania czynności, ustalenie dogodnego terminu oraz ustalenie kosztów, w tym przede wszystkim wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. Proszę kontaktować się z nami w dogodny dla Państwa sposób: osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) lub przez formularz kontaktowy (zamieszczony obok).

Czynności typu: poświadczenie dokumentu (kopia wierzytelna), poświadczenie podpisu, poświadczenie dokonania czynności w określonym czasie i miejscu (data pewna), poświadczenie pozostawania przy życiu dokonywane są na bieżąco i nie jest niezbędne uprzednie umówienie wizyty. Sugerujemy jednak wcześniejszy kontakt z sekretariatem choćby w celu ustalenia, czy notariusz danego dnia / o danej godzinie nie dokonuje czynności poza siedzibą Kancelarii.

Stałe godziny urzędowania Kancelarii to:
poniedziałek: 10:00 – 18:00
wtorek – piątek: 9:00 – 17:00

Staramy się elastycznie podchodzić do potrzeb klientów, dlatego w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania czynności o innej porze lub innego dnia, niż stałe godziny urzędowania – również w dni wolne od pracy. W celu umówienia czynności poza godzinami urzędowania Kancelarii proszę o kontakt z sekretariatem Kancelarii.

Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Tel:

Treść wiadomości: