Dokumenty

Zakres czynności notarialnych jest bardzo szeroki, a pozornie podobne sprawy wymagają niekiedy różnych dokumentów. Jednak najwięcej jest spraw typowych, a te udało nam się skatalogować poniżej. Dla Państwa komfortu przy każdej z nich zamieściliśmy podstawową listę wymaganych dokumentów.

Dopracowanie wszystkich szczegółów, należyte zabezpieczenie interesów stron, a przede wszystkim bezpieczeństwo transakcji, to zasada, którą rzetelny notariusz zawsze się legitymuje. Dlatego wszystkie dokumenty są uważnie i szczegółowo analizowane. Doświadczenie i szeroka tematyka zagadnień, którymi zajmuje się notariusz nauczyła nas, że każda sprawa ma charakter indywidualny, każdy przedmiot umowy jest inny, różne są oczekiwania stron, zaś wiele zagadnień ma duży stopnień komplikacji.

Po zapoznaniu się przez notariusza ze sprawą możecie zostać Państwo poproszeni o dodatkowe dokumenty, których uzupełnienie będzie niezbędne do dokonania czynności. Nierzadko w wyniku konsultacji z notariuszem zdarza się, iż decydujecie się Państwo na inny sposób rozwiązania sprawy, niż pierwotnie planowany.

Dlatego, jeżeli Państwa sprawa nie jest ujęta poniżej, lub macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości czy sugestie odnośnie sposobu jej przeprowadzenia, serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią lub na umówienie rozmowy z notariuszem.

Konsultacje przed czynnościami są w naszej Kancelarii zawsze bezpłatne.


Pobierz Formularz danych osobowych do aktu notarialnego1. UMOWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I LOKALI SPÓŁDZIELCZYCH
 1. Sprzedaż nieruchomości gruntowej

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część
  • nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej,
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (jeżeli sprzedawana nieruchomość powstała w wyniku podziału),
  • wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową – w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków,
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego: umowa kredytu,
  • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia (jeżeli w akcie ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu),
  • zaświadczenie o ilości / braku osób zameldowanych (w przypadku sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 2. Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną własność

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków – wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową,
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony, że nie był należny, że uległ przedawnieniu),
  • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego:
   • umowa kredytu,
   • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia (jeżeli w akcie ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu),
  • zaświadczenie z Wydziału Ewidencji Ludności właściwej gminy, że nikt w lokalu nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie Wspólnoty Mieszkaniowej/Administratora Nieruchomości dotyczące opłat eksploatacyjnych przypadających na lokal (opcjonalnie, głównie jako zabezpieczenie dla Kupującego),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 3. Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (o ile jest prowadzona),
  • podstawa nabycia prawa do lokalu (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, że sprzedającemu/sprzedającym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków – wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową,
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • jeżeli nabycie następuje choćby w części za środki pochodzące z kredytu bankowego: umowa kredytu,
  • zaświadczenie banku o udzieleniu kredytu i sposobie jego zabezpieczenia (jeżeli w akcie ma zostać ustanowiona hipoteka na zabezpieczenie spłaty kredytu),
  • zaświadczenie z właściwej gminy, że nikt w lokalu nie jest zameldowany,
  • jeżeli w akcie notarialnym ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej – zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o położeniu i powierzchni lokalu,
  • dowody osobiste Stron umowy.
  • UWAGI: w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta, i który znajduje się w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie ma uregulowanego tytułu prawnego (tj. nie jest jego właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym), sprzedaż takiego prawa jest możliwa, natomiast nie ma możliwości założenia księgi wieczystej dla takiego lokalu. W praktyce oznacza to zwykle, że nabywca nie uzyska kredytu na zakup takiego lokalu, gdyż w konsekwencji nie ma możliwości ustanowienia hipoteki na tym lokalu.
  Pobierz wersję do druku
 4. Darowizna nieruchomości gruntowej

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe itp.),
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej,
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (jeżeli sprzedawana nieruchomość powstała w wyniku podziału),
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 5. Darowizna lokali stanowiących odrębną własność

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • jeżeli podstawą nabycia darowanej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 6. Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości (o ile jest prowadzona),
  • podstawa nabycia prawa do lokalu (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, że darczyńcy/darczyńcom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  • jeżeli podstawą nabycia darowanego prawa jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku o tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • jeżeli w akcie notarialnym ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej – zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o położeniu i powierzchni lokalu,
  • dowody osobiste Stron umowy.
  • UWAGI:w przypadku darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie została założona księga wieczysta, i który znajduje się w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielnia mieszkaniowa nie ma uregulowanego tytułu prawnego (tj. nie jest jego właścicielem, ani użytkownikiem wieczystym) darowizna takiego prawa jest skuteczna, natomiast nie ma możliwości założenia księgi wieczystej dla lokalu.
  Pobierz wersję do druku
 7. Zniesienie współwłasności poprzez podział fizyczny nieruchomości gruntowej

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku,
  • prawomocna decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości (wydana przez właściwy organ),
  • wyrys z mapy ewidencyjnej dla wszystkich działek powstałych na skutek dokonanego podziału,
  • jeżeli podstawą nabycia dzielonej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 8. Zniesienie współwłasności poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • jeżeli podstawą nabycia dzielonej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna / nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • wypis z kartoteki lub rejestru budynku,
  • wyrys z mapy ewidencyjnej – tylko w sytuacji gdy budynek nie jest ujawniony w księdze wieczystej,
  • wypisy z rejestru lub kartoteki lokali,
  • zaświadczenie o samodzielności lokali,
  • rzuty lokali (zwykle są załącznikami do zaświadczenia o samodzielności lokali),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 9. Umowy o dożywocie (przeniesienie własności nieruchomości w zamian za dożywotnie utrzymanie)

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • wypis z rejestru gruntów (nieruchomość gruntowa),
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku (nieruchomość gruntowa),
  • wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej (nieruchomość gruntowa),
  • w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków – wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową,
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 10. Zamiany nieruchomości i praw do lokali

   Potrzebne dokumenty:
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • wypis z rejestru gruntów (nieruchomość gruntowa),
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku (nieruchomość gruntowa),
  • wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej (nieruchomość gruntowa),
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości (jeżeli sprzedawana nieruchomość powstała w wyniku podziału),
  • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (dot. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
  • zaświadczenie o ilości / braku osób zameldowanych w lokalu (dot. lokali stanowiących odrębną własność i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu),
  • w przypadku gdy nabycie dokonywane jest do majątku osobistego przez jednego z małżonków – wypis z umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową,
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
2. UMOWY MAJĄTKOWE MAŁŻEŃSKIE
 1. przed zawarciem małżeństwa (intercyza)

   Potrzebne dokumenty:
  • dowody osobiste Stron umowy
   Potrzebne informacje:
  • określenie, czy Strony chcą:
   • ustanowić rozdzielność majątkową,
   • ograniczyć wspólność ustawową,
   • rozszerzyć wspólność ustawową,
   • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków,
  • wskazanie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego (dot. ograniczenia wspólności ustawowej),
  • wskazanie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego (dot. rozszerzenia wspólności ustawowej).
  Pobierz wersję do druku
 2. po zawarciu małżeństwa

   ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA - INTERCYZA Potrzebne dokumenty:
  • dowody osobiste małżonków,
  • skrócony odpis aktu małżeństwa.
  • Potrzebne informacje:
  • określenie, czy Strony chcą:
   • ustanowić rozdzielność majątkową,
   • ograniczyć wspólność ustawową,
   • rozszerzyć wspólność ustawową,
   • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków.
  • wskazanie przedmiotów, które mają zostać wyłączone z majątku wspólnego (dot. ograniczenia wspólności ustawowej),
  • wskazanie przedmiotów, które mają zostać włączone do majątku wspólnego (dot. rozszerzenia wspólności ustawowej).
  • PODZIAŁ MAJĄTKU DOROBKOWEGO
  • dowody osobiste małżonków,
  • odpis wyroku rozwiązującego związek małżeński – w przypadku rozwodu lub orzeczenie o separacji, jeżeli jest ona powodem ustania wspólności ustawowej,
  • wypis z umowy majątkowej małżeńskiej, jeżeli taka była zawarta (przed zawarciem małżeństwa lub w jego trakcie).
  • Potrzebne informacje:
  • wskazanie przedmiotów umowy (składników dzielonego majątku),
  • określenie sposobu podziału majątku (komu ma przypaść dany przedmiot i czy w całości czy w udziałach, a jeżeli w udziałach, to w jakiej wysokości),
  • określenie, czy podział majątku następuje ze spłatą / dopłatą na rzecz któregoś z małżonków, jeżeli tak, to w jakiej wysokości i na jakich warunkach,
  • wartość rynkowa przedmiotu / przedmiotów umowy (szacunkowa),
  • termin wydania przedmiotu / przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.
  Pobierz wersję do druku
3. UMOWY ALIMENTACYJNE
  Potrzebne dokumenty
 • Dowody osobiste Stron umowy,
 • Odpis skrócony aktu urodzenia uprawnionego.
 • Potrzebne informacje
 • określenie wysokości alimentów,
 • określenie do kiedy ma trwać obowiązek alimentacyjny,
 • informacja, czy obowiązek alimentacyjny nie został nałożony orzeczeniem sądowym.
Pobierz wersję do druku
4. DAROWIZNY
 1. Nieruchomości gruntowych

   Potrzebne dokumenty
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia (akt notarialny, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, postanowienie o zasiedzeniu, inne orzeczenie sądowe itp.),
  • wypis z rejestru gruntów,
  • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o jego braku, wyrys z mapy ewidencyjnej – w przypadku gdy przedmiotem czynności notarialnej jest część nieruchomości gruntowej, a zatem konieczne jest odłączenie części nieruchomości i założenie dla niej nowej księgi wieczystej,
  • ostateczna decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości - jeżeli darowana nieruchomość powstała w wyniku podziału,
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 2. Lokali stanowiących odrębna własność

   Potrzebne dokumenty
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości,
  • podstawa nabycia nieruchomości (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • jeżeli podstawą nabycia darowanej nieruchomości jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 3. Darowizna spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

   Potrzebne dokumenty
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (o ile jest prowadzona),
  • podstawa nabycia prawa do lokalu (akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, inne orzeczenie sądowe lub inny dokument),
  • zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o tym, że darczyńcy/darczyńcom przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu,
  • jeżeli podstawą nabycia darowanego prawa jest dziedziczenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • jeżeli w akcie notarialnym ma być zawarty wniosek o założenie księgi wieczystej – zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej o położeniu i powierzchni lokalu,
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 4. Środków pieniężnych

   Potrzebne dokumenty
  • dowody osobiste Stron umowy.
  Pobierz wersję do druku
 5. Praw majątkowych

   Potrzebne dokumenty
  • dokumenty potwierdzające posiadanie tych praw,
  • dowody osobiste Stron umowy.
  • Potrzebne informacje:
  • należy określić rodzaj i wartość prawa majątkowego (wierzytelności, autorskie prawa majątkowe, przedmioty wartościowe, akcje, obligacje, udziały w spółkach, prawo do grobu, samochód, kolekcja dzieł sztuki i inne przedmioty, których wartość można określić kwotowo).
  Pobierz wersję do druku
5. DZIEDZICZENIE
 1. Sporządzenie testamentu

   Potrzebne dokumenty
  • dowód osobisty testatora (osoby sporządzającej testament),
  • w przypadku zapisu windykacyjnego w testamencie (zapisu na rzecz spadkodawcy konkretnego składnika majątkowego) – określenie przedmiotu zapisu, a jeżeli jej przedmiotem jest prawo, dla którego prowadzona jest księga wieczysta – numer księgi.
  • UWAGI: Sporządzenie testamentu jest czynnością jednostronną. Osoba sporządzająca dokument może go w każdej chwili zmienić lub odwołać bez podania przyczyny. Testament sporządzany i odczytywany jest jedynie w obecności testatora i notariusza.

   Oryginał testamentu przechowywany jest przez notariusza w kancelarii notarialnej przez 10 lat. Po tym okresie lub po likwidacji kancelarii, testament przekazywany jest do archiwum ksiąg wieczystych sądu rejonowego właściwego dla miejsca prowadzenia kancelarii. Ze sporządzonego testamentu wypisy mogą otrzymać: testator, spadkobiercy ustawowi i spadkobiercy testamentowi, jak również osoby, na rzecz których został w testamencie dokonany zapis. Dla innych osób treść testamentu objęta jest tajemnicą.

   Sporządzenie testamentu formie aktu notarialnego daje gwarancję, że testament nie zostanie zagubiony, zniszczony, ukryty lub podrobiony, a wynikająca z niego wola spadkodawcy będzie uszanowana. Na życzenie testatora, testament może być zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT). Rejestracja testamentu obejmuje datę sporządzenia, dane osobowe spadkodawcy oraz informację i w jakiej kancelarii został sporządzony, jednak w systemie nie jest widoczna jego treść. Po śmierci spadkodawcy umożliwi to spadkobiercom szybie ustalenie, w której kancelarii oryginał testamentu jest przechowywany i w jakiej dacie został sporządzony. Ma to ogromne znaczenie dla ustalenia, czy spadkodawca sporządził testament oraz w sytuacji, gdy zostały odnalezione inne testamenty sporządzone przez spadkodawcę – najczęściej wiążący jest najpóźniej sporządzony.

   Rejestracja testamentu w systemie NORT jest bezpłatna.
  Pobierz wersję do druku
 2. Poświadczenie dziedziczenia

   Potrzebne dokumenty
  • akt zgonu spadkodawcy,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa pozostałego przy życiu małżonka spadkodawcy,
  • testament lub wypis testamentu, o ile był sporządzony w formie aktu notarialnego,
  • skasowany dowód osobisty spadkodawcy lub zaświadczenie o posiadanym numerze PESEL spadkodawcy,
  • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku osób, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa,
  • wskazanie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości wchodzących w skład spadku,
  • dowody osobiste spadkobierców,
  • akt stanu cywilnego osoby odrzucającej / przyjmującej spadek,
  • dowód osobisty osoby odrzucającej / przyjmującej spadek,
  • jeżeli protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu został sporządzony w innej kancelarii notarialnej – wypis z tego protokołu,
  • jeżeli zawarta była umowa w przedmiocie zrzeczenia się dziedziczenia pomiędzy spadkodawcą a spadkobiercą ustawowym – wypis z aktu notarialnego obejmującego tą umowę,
  • jeżeli były składane oświadczenia spadkobierców o przyjęciu / odrzuceniu spadku – wypisy z aktów notarialnych dokumentujących tę czynność.
  Pobierz wersję do druku
 3. Zrzeczenie się dziedziczenia

   Potrzebne dokumenty
  • dowody osobiste Stron (spadkodawcy i osoby/osób, które ustawowo miałyby po nim dziedziczyć).
  • UWAGI: Zrzeczenie się dziedziczenia dotyczy spadkobierców ustawowych i obejmuje również zstępnych zrzekającego się, chyba, że w umowie postanowiono inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, tak, jakby nie dożyli otwarcia spadku.

   Zrzeczenie się dziedziczenia może zostać uchylone – dla swej ważności wymagana jest forma aktu notarialnego (umowę podpisuje osoba zrzekającą się i osoba, po której dziedziczenia się zrzeczono).
  Pobierz wersję do druku
 4. Sprzedaż praw do spadku

   Potrzebne dokumenty
  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku / poświadczenie dziedziczenia,
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o podatku od spadku (że został zapłacony / nie należy się / przedawnił się),
  • dowody osobiste Stron.
  • UWAGI: Spadkobierca może sprzedać / zbyć zarówno całość spadku (jeżeli jest jedynym spadkobiercą) lub jego część. Może również sprzedać swój udział spadkowy – jeżeli jest jednym z kilku spadkobierców i nie potrzebuje na to zgody pozostałych spadkobierców.

   Sprzedaż praw do spadku wiąże się nie tylko z przeniesieniem własności rzeczy i praw należących do spadku, ale także przejęciem praw i obowiązków spadkodawcy. Oznacza to, że nabywca: odpowiada za długi spadkowe, musi wykonać zapisy i polecenia, musi wypłacić zachowek na żądanie uprawnionych.

   Prawo do spadku może zostać zbyte poprzez zawarcie umowy: sprzedaży, darowizny, zamiany, innej umowy.
  Pobierz wersję do druku
 5. Dział spadku

   Potrzebne dokumenty
  • postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialny akt poświadczenia dziedziczenia,
  • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od spadku (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
  • dokumenty, potwierdzające tytuły prawne spadkodawcy do poszczególnych składników majątku spadkowego, analogicznie jak przy sprzedaży nieruchomości GRUNTOWEJ / LOKALU / SPÓŁDZIELCZEGO PRAWA WŁASNOŚCIOWEGO – w zależności od rodzaju prawa (patrz pkt. 1 "Umowy dotyczące nieruchomości i lokali współdzielczych"),
  • dowody osobiste Stron umowy.
  • Potrzebne informacje:
  • opis przedmiotu / przedmiotów umowy działu spadku,
  • określenie sposobu podziału masy spadkowej (komu ma przypaść dany przedmiot i w jaki sposób – czy w całości, czy w udziałach – jeżeli w udziałach, to w jakiej wysokości),
  • informacja, czy dział przeprowadzany jest ze spłatą / dopłatą na rzecz któregoś ze spadkobierców – jeżeli tak, to jej wysokość i sposób dokonania,
  • wartość rynkowa przedmiotu / przedmiotów umowy,
  • określenie terminu wydania przedmiotu / przedmiotów umowy w posiadanie nabywcy.
  • UWAGI: Spadkobiercy mogą sami decydować o podziale majątku spadkowego i przyznać poszczególnym spadkobiercom określone składniki wchodzące do masy spadkowej. Tym samym jeden ze spadkobierców może np. nabyć lokal mieszkalny, drugi samochód, a trzeci otrzymać spłatę. Spadkobiercy mogą to uczynić na podstawie umowy o dział spadku sporządzonej przez notariusza lub przeprowadzić ten dział w sądzie. Sądowy dział spadku z reguły obejmuje cały spadek, natomiast w umownym spadkobiercy mogą zdecydować o podziale całości lub tylko jego części. Warunkiem dokonania działu u notariusza jest zgoda wszystkich spadkobierców co do sposobu podziału majątku spadkowego.

   Po podpisaniu aktu notarialnego dokumentującego dział spadku notariusz wydaje jego wypisy. Otrzymują je strony czynności, ponadto notariusz przesyła je do ewidencji gruntów, urzędu skarbowego i wydziału ksiąg wieczystych, na jego podstawie sąd dokonuje stosownych wpisów w księdze wieczystej.
  Pobierz wersję do druku
6. SPÓŁKI
 1. Sporządzanie umów spółek

   Potrzebne dokumenty i inne informacje:
  • dowody osobiste osób zawiązujących spółkę,
  • nazwa i siedziba spółki,
  • przedmiot działalności spółki wg PKD,
  • wysokości kapitału zakładowego oraz sposób jego objęcia / wysokość wkładów wnoszonych przez wspólników,
  • jeżeli wkłady pokrywane są aportem, jego szczegółowe określenie,
  • dowody osobiste osób zawiązujących spółkę, jeżeli wspólnikiem ma być osoba prawna lub inny podmiot – dane rejestrowe firmy,
  • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
  • PONADTO W PRZYPADKU spółek z o.o. w szczególności:
  • liczba udziałów i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
  • określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
  • sposób pokrycia udziału (gotówka / aport),
  • określenie liczby członków zarządu oraz sposobu reprezentacji spółki.
  • spółek akcyjnych w szczególności:
  • wysokość kapitału zakładowego oraz kwota wpłacona przed zarejestrowaniem na pokrycie kapitału zakładowego,
  • wartość nominalna akcji i ich liczba ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
  • liczba akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
  • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli, liczba członków zarządu i rady nadzorczej albo co najmniej minimalna lub maksymalna liczba członków tych organów oraz podmiot uprawniony do ustalenia składu zarządu lub rady nadzorczej,
  • pismo do ogłoszeń, jeżeli spółka zamierza dokonywać ogłoszeń również poza Monitorem Sądowym i Gospodarczym,
  • postanowienia dotyczące liczby i rodzajów tytułów uczestnictwa w zysku lub w podziale majątku spółki oraz związanych z nimi praw,
  • postanowienia dotyczące wszelkich związanych z akcjami obowiązków świadczenia na rzecz spółki, poza obowiązkiem wpłacenia należności za akcje, postanowienia dotyczące warunków i sposobu umorzenia akcji,
  • postanowienia dotyczące ograniczeń zbywalności akcji,
  • postanowienia dotyczące uprawnień osobistych przyznanych akcjonariuszom,
  • postanowienia dotyczące co najmniej przybliżonej wielkości wszystkich kosztów poniesionych lub obciążających spółkę w związku z jej utworzeniem.
  • spółek komandytowych w szczególności:
  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
  • oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).
  • spółek komandytowo-akcyjnych w szczególności:
  • oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego komplementariusza oraz ich wartość,
  • wysokość kapitału zakładowego, sposób jego zebrania, wartość nominalną akcji i ich liczbę ze wskazaniem, czy akcje są imienne, czy na okaziciela,
  • liczbę akcji poszczególnych rodzajów i związane z nimi uprawnienia, jeżeli mają być wprowadzone akcje różnych rodzajów,
  • nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz ich siedziby, adresy albo adresy do doręczeń,
  • sposób organizacji walnego zgromadzenia i rady nadzorczej, jeżeli ustawa lub statut przewiduje ustanowienie rady nadzorczej.
  • spółek partnerskich w szczególności:
  • wskazanie nazwiska co najmniej jednego partnera,
  • które będzie ujawnione w firmie spółki określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, w przypadku przewidzianym w art. 95 § 2 KSH,
  • w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów, nazwiska i imiona prokurentów lub osób powołanych w skład zarządu,
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość.
  • spółek jawnych w szczególności:
  • określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość,
  • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji.
  • UWAGI: powyższe dane muszą obligatoryjnie znaleźć się w zapisach umowy / statucie umów spółek. W pozostałych kwestiach ustawodawca przewidział, że zarówno umowy spółek, jak i statuty (w zależności od rodzaju zawiązywanej spółki) mogą zawierać dodatkowe postanowienia, chyba, że z ustawy wynika, że przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe postanowienia umowy / statutu są sprzeczne z naturą spółek.
  Pobierz wersję do druku
 2. Sporządzanie protokołów Zgromadzenia Wspólników – zmiana umów spółek, podwyższenie lub obniżenie kapitału i inne

   Potrzebne dokumenty:
  • numer KRS spółki / spółek, których dotyczy czynność,
  • dotychczasowy tekst jednolity umowy spółki (spółek)/ statutu spółki (spółek),
  • aktualna lista wspólników spółki z wyszczególnieniem liczby przysługujących udziałów (sp. z o.o) lub lista akcjonariuszy spółki uprawnionych do uczestniczenia i głosowania na walnym zgromadzeniu (S.A.) z wyszczególnieniem liczby przysługujących akcji.
  • PONADTO W CZYNNOŚCIACH Podział spółki:
  • wskazanie trybu podziału: przez przejęcie, przez zawiązanie nowych spółek, przez przejęcie i zawiązanie nowej spółki,
  • przez wydzielenie z innej spółki,
  • plan podziału z projektem uchwał spółek biorących udział w podziale.
  • UWAGI: podziałowi nie podlega spółka osobowa. Nie jest również dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości, jak również nie może być dzielona spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości. Łączenie spółek:
  • wskazanie spółki kapitałowej przejmującej inną spółkę (istniejącej bądź zawiązywanej),
  • plan połączenia z projektem uchwał zgromadzeń łączących się spółek.
  • Przekształcenie:
  • plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami (projekty uchwał, projekt umowy / statutu spółki powstającej) i opinia biegłego rewidenta,
  • wskazanie imion i nazwisk członków organów spółki przekształconej albo wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją,
  • wycena składników majątku przekształcanej spółki (aktywa i pasywa) - dot. spółek jednoosobowych,
  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  • projekt umowy / statutu spółki przekształcanej,
  • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia,
  • wartość bilansowa majątku spółki przekształcanej,
  • określenie wartości udziałów / akcji wspólników zgodnie ze sprawozdaniem finansowym.
  • UWAGI:Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną lub inną spółkę handlową. Nie jest możliwe przekształcanie spółek w likwidacji, spółek które rozpoczęły podział majątku, ani spółek w upadłości. Likwidacja spółki:
  • wskazanie danych likwidatora,
  • określenie daty otwarcia likwidacji.
  • UWAGI:Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Zmiana umowy spółki:
  • zakres proponowanych zmian – treść uchwał / projekt zmian.
  • Wystąpienie / przystąpienie wspólnika do spółki osobowej:
  • dane wspólników (wszystkich wspólników, w tym przystępujących), a jeżeli wspólnikiem ma być osoba prawna lub inny podmiot – dane rejestrowe firmy,
  • wskazanie wspólnika, który ma przystąpić / wystąpić do / ze spółki,
  • w przypadku przystąpienia wspólnika:
   • określenie wkładu wnoszonego przez wspólnika, jego wartości oraz określenie sposobu pokrycia wkładu (gotówka / aport – opis aportu),
   • określenie sposobu udziału wspólników w zyskach i stratach spółki,
   • w przypadku spółki komandytowej,
   • określenie, czy wspólnik będzie komplementariuszem (pełna odpowiedzialność za zobowiązania spółki), czy komandytariuszem (odpowiedzialność ograniczona) oraz wskazanie sumy komandytowej (kwotowe oznaczenie zakresu odpowiedzialności komandytariusza wobec wierzycieli).
  • Podwyższenie / obniżenie wkładów / kapitału zakładowego:
  • wskazanie o jaka kwotę zostaje podwyższony dotychczasowy kapitał i w jaki sposób następuje jego objęcie,
  • wskazanie podmiotu, który wnosi kapitał do spółki – nowy wspólnik / dotychczasowy wspólnik,
  • jeżeli kapitał wnoszony jest aportem – opis aportu, oraz przy:
  • Spółce akcyjnej:
  • określenie trybu zmiany kapitału zakładowego (emisji nowych akcji / podwyższenie wartości dotychczasowych akcji),
  • określenie rodzaju akcji (imienne / na okaziciela),
  • cena emisyjna akcji, chyba, że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do oznaczenia ceny emisyjnej,
  • sposób objęcia (subskrypcja prywatna, subskrypcja zamknięta, subskrypcja otwarta),
  • terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji, chyba że Zarząd lub Rada Nadzorcza mają zostać upoważnione do określenia tych terminów albo wskazanie terminu zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji,
  • datę, od której nowe akcje mają uczestniczyć w dywidendzie, opis aportu (wkładów niepieniężnych) i ich wycena oraz oznaczenie osób, które mają objąć akcje za takie wkłady,
  • łącznie z podaniem liczby akcji, które mają przypaść każdej z nich, jeżeli akcje mają być objęte za wkłady niepieniężne,
  • wskazanie dnia prawa poboru (dnia, według którego określeni zostaną akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru nowych akcji), jeżeli akcjonariusze nie zostali pozbawieni w całości prawa poboru.
  • Spółce z o.o.:
  • określenie trybu podwyższenia kapitału zakładowego (czy w drodze ustanowienia nowych udziałów, czy przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów),
  • określenie czy nowo ustanowione udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym, w całości wkładem niepieniężnym, czy częściowo wkładem pieniężnym i częściowo wkładem niepieniężnym,
  • określenie podmiotu, który ma objąć nowo ustanowione udziały (dotychczasowy wspólnik / nowy wspólnik).
  • Obniżenie kapitału zakładowego:
  • oznaczenie sposobu obniżenia (zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub umorzenie części akcji),
  • określenie wysokości, o jaką kapitał zakładowy ma być obniżony,
  • określenie celu obniżenia.
  Pobierz wersję do druku
 3. Zbycie udziałów w spółce z o.o.

   Potrzebne dokumenty:
  • dane osób zawierających umowę, a jeżeli strona umowy jest osoba prawna – dane rejestrowe,
  • określenie sposobu zbycia (umowa darowizny, umowa sprzedaży, inne).
  • UWAGI:Do umowy zbycia udziałów wystarczające jest zachowanie formy z podpisem notarialnie poświadczonym. Umowa sprzedaży udziału w spółce z o.o. podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, według stawki 1% liczonej od ceny sprzedaży, podatek powinien być odprowadzony w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany przez płatnika. Do zapłaty podatku obowiązany jest kupujący. Mając to na uwadze, winien on ujawnić transakcję we właściwym urzędzie skarbowym, składając odpowiednią deklarację.
  Pobierz wersję do druku
7. PEŁNOMOCNICTWA
  Potrzebne dokumenty:
 • dane mocodawcy – dane z dowodu osobistego / dane rejestrowe – w zależności czy mocodawcą ma być osoba fizyczna czy prawna lub inny podmiot,
 • dane osobowe pełnomocnika (imię/imiona, nazwisko, numer PESEL),
 • jeżeli ma być ustanowionych kilku pełnomocników – określenie rodzaju pełnomocnictwa (samodzielne / łączne),
 • zakres pełnomocnictwa (do jakich czynności jest ustanawiane),
 • określenie, czy pełnomocnictwo jest udzielone na czas oznaczony,
 • numer księgi wieczystej nieruchomości – jeżeli pełnomocnictwo dotyczy czynności związanych z nieruchomością.
 • UWAGI: do skutecznego udzielenia pełnomocnictwa niezbędne jest stawiennictwo mocodawcy, nie jest wymagane stawiennictwo ustanawianego pełnomocnika.
Pobierz wersję do druku
8. PODDANIE SIĘ EGZEKUCJI
  Potrzebne dokumenty:
 • dokument, z którego wynika konieczność poddania się egzekucji (najczęściej umowa),
 • dowód osobisty osoby poddającej się egzekucji,
 • jeżeli składającym oświadczenie o poddaniu się egzekucji jest osoba prawna lub inny podmiot – dane rejestrowe,
 • dane wierzyciela (podmiotu, uprawnionego do dochodzenia swych roszczeń w tym trybie, w przypadku niewywiązania się dłużnika z jego zobowiązań wobec wierzyciela): imiona, nazwisko,
 • imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości, a jeżeli poddanie się egzekucji ustanowione jest na rzecz osoby prawnej (innego podmiotu) – dane rejestrowe,
 • jeżeli osoba poddająca się egzekucji postaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej – wypis z aktu notarialnego wprowadzającego ten ustrój.
Pobierz wersję do druku
9. POŚWIADCZENIA
 1. Poświadczenie podpisu

   Potrzebne dokumenty:
  • dowód osobisty osoby składającej podpis w obecności notariusza,
  • dokument, pod którym składany będzie podpis.
  Pobierz wersję do druku
 2. Poświadczenie za zgodność dokumentu z oryginałem (kopia wierzytelna)

   Potrzebne dokumenty:
  • oryginał poświadczanego dokumentu,
  • dowód osobisty osoby okazującej dokument.
  Pobierz wersję do druku
 3. Poświadczenie dokonania czynności w określonym czasie i miejscu (data pewna)

   Potrzebne dokumenty:
  • oryginał okazywanego dokumentu
  • dowód osobisty osoby okazującej dokument
  Pobierz wersję do druku
 4. Poświadczenie pozostawania przy życiu

   Potrzebne dokumenty:
  • dowód osobisty Stawającego.
  Pobierz wersję do druku
10. PROTOKOŁY
 1. Protokół zebrania wspólnoty mieszkaniowej

   Potrzebne dokumenty:
  • proponowana treść uchwały,
  • lista obecności,
  • lista do głosowania,
  • informacja o zwołaniu (zawiadomienie),
  • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wspólnej.
  Pobierz wersję do druku
 2. Protokół stawiennictwa / niestawiennictwa

   Potrzebne dokumenty:
  • dowód osobisty osoby, która stawiła się celem sporządzenia protokołu.
  Pobierz wersję do druku
 3. Protokół z wglądu na stronę internetową

   Potrzebne dokumenty:
  • dowód osobisty osoby żądającej dokonania czynności,
  • adres strony internetowej.
  Pobierz wersję do druku
11. SŁUŻEBNOŚCI
 1. Służebność osobista (np. służebność mieszkania, prawo przechodu)

   Potrzebne dokumenty:
  • dowód osobisty / dane podmiotu ustanawiającego służebność,
  • wskazanie uprawnionego z tytułu ustanowionej służebności (imiona, nazwisko, PESEL),
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być obciążona,
  • jeżeli zakres wykonywania służebności ograniczony jest do części nieruchomości – szkic z zaznaczeniem zakresu jej wykonywania,
  • podstawa nabycia nieruchomości,
  • jeżeli podstawą nabycia sprzedawanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu).
  Pobierz wersję do druku
 2. Służebność gruntowa

   Potrzebne dokumenty i dane:
  • dowód osobisty / dane podmiotu ustanawiającego służebność,
  • wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości, na rzecz której zostanie ustanowiona służebność gruntowa,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być obciążona, jeżeli zakres wykonywania służebności ograniczony jest do części nieruchomości – szkic z zaznaczeniem zakresu jej wykonywania,
  • podstawa nabycia nieruchomości,
  • jeżeli podstawą nabycia obciążanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu)Podstawa nabycia nieruchomości.
  • UWAGI: do skutecznego ustanowienia służebności gruntowej niezbędne jest stawiennictwo właściciela nieruchomości, na której ustanawiana będzie służebność, nie jest wymagane stawiennictwo właściciela nieruchomości na rzecz której ustanawiana jest służebność (np. przy ustanowieniu służebności polegającej na możliwości przejeżdżania lub przechodzenia przez cudzą nieruchomość, nie jest wymagana obecność właściciela nieruchomości, który będzie uprawniony do korzystania z tego prawa).
  Pobierz wersję do druku
 3. Służebność przesyłu

   Potrzebne dokumenty i dane:
  • dowód osobisty / dane podmiotu ustanawiającego służebność,
  • wskazanie uprawnionego z tytułu ustanowionej służebności – dane rejestrowe firmy,
  • numer księgi wieczystej nieruchomości, która ma być obciążona, jak również tytuł prawny do nieruchomości,
  • jeżeli zakres wykonywania służebności ograniczony jest do części nieruchomości – szkic z zaznaczeniem zakresu jej wykonywania, podstawa nabycia nieruchomości,
  • jeżeli podstawą nabycia obciążanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu).
  • UWAGI: Służebność przesyłu jest najczęściej ustanawiana na rzecz przedsiębiorstw dostarczających media, takie jak: energia elektryczna, gaz, woda, usługi telekomunikacyjne. Co do zasady służebność przesyłu polega na wyrażeniu zgody na posadowienie na nieruchomości urządzeń przesyłowych, jak również obejmuje prawo wejścia na tę nieruchomość pracowników podmiotu uprawnionego celem dokonania konserwacji, napraw oraz przebudowy tych urządzeń.
  Pobierz wersję do druku
12. PRZYJMOWANIE DEPOZYTÓW
  Potrzebne dokumenty i dane:
 • dowód osobisty osoby składającej depozyt lub dane rejestrowe – jeżeli składającym depozyt jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • przedmiot depozytu,
 • oznaczenie czynności, w związku z którą składany jest depozyt,
 • określenie terminu i warunków wydania depozytu, ze wskazaniem podmiotu uprawnionego do jego odebrania, numerów rachunków bankowych, na które depozyt będzie zwalniany (pieniądze) oraz terminu jego wydania uprawnionemu.
 • UWAGI: przedmiot depozytu – pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne – musi być złożony u notariusza przed sporządzeniem protokołu z przyjęcia depozytu. Przedmiot depozytu musi być związany z dokonywaną lub planowaną czynnością notarialną.
Pobierz wersję do druku
13. ZAKŁADANIE FUNDACJI
  Potrzebne dokumenty i dane:
 • dowód osobisty fundatora (ów) / dane rejestrowe – jeżeli fundatorem ma być osoba prawna,
 • statut fundacji, który powinien zawierać:
  • nazwę i siedzibę fundacji,
  • cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji,
  • skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków,
  • inne postanowienia, w szczególności dotyczące dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji,
 • określenie wysokości funduszu założycielskiego oraz sposobu jego wniesienia (gotówka / aport – opis aportu),
 • określenie, czy fundacja będzie mogła prowadzić działalność gospodarczą, jeżeli tak to przedmiot działalności wg PKD,
 • określenie kwoty przeznaczonej z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą – w sytuacji, gdy fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą.
Pobierz wersję do druku
14. USTANOWIENIE HIPOTEKI
  Potrzebne dokumenty i dane:
 • dowód osobisty osoby ustanawiającej hipotekę,
 • numer księgi wieczystej,
 • dokument, z którego wynika konieczność ustanowienia hipoteki,
 • dane wierzyciela (podmiotu na rzecz którego ustanawiana jest hipoteka): imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu tożsamości, a jeżeli hipoteka ustanawiana jest na rzecz osoby prawnej lub innego podmiotu – dane rejestrowe,
 • określenie wysokości hipoteki,
 • określenie, czy hipoteka ma obciążać całą nieruchomość, czy udział (do ustanowienia hipoteki wymagane jest oświadczenie właściciela / współwłaścicieli, których udziały mają zostać obciążone), jeżeli przedmiotem ustanowienia hipoteki są nieruchomości lub spółdzielcze prawo własnościowe – wymagane są dokumenty, jak w przypadku sprzedaży NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / LOKALU / SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU – w zależności od rodzaju prawa (patrz pkt. 1 “Umow y dot ycz ące nieruc homości i lokali współdzielcz ych“),
 • podstawa nabycia nieruchomości,
 • jeżeli podstawą nabycia obciążanej nieruchomości jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu).
Pobierz wersję do druku
15. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI ZA ZWOLNIENIE Z DŁUGU
  Potrzebne dokumenty:
 • dokumenty, jak przy sprzedaży NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ / LOKALU / SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA do lokalu – w zależności od rodzaju prawa (patrz pkt. 1 „UMOWY DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI I LOKALI SPÓŁDZIELCZYCH”).
 • Potrzebne informacje:
 • określenie wysokości długu i tytułu, z którego dług wynika,
 • wskazanie, czy dług jest wymagalny.
Pobierz wersję do druku
16. ROSZCZENIA MAJĄCE ZA PRZEDMIOT „GRUNTY WARSZAWSKIE”
  Potrzebne dokumenty:
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku / poświadczenie dziedziczenia,
 • dowody osobiste Stron,
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o podatku od spadku (że został zapłacony/ nie należy się / przedawnił się),
 • wszelkie dokumenty poświadczające następstwo prawne po byłych właścicielach nieruchomości.
 • UWAGI:ze względu na wysoki stopień komplikacji i bardzo indywidualny charakter sprawy proponujemy spotkanie z notariuszem, analizę posiadanych dokumentów i omówienie zakresu dalszych działań.
Pobierz wersję do druku
17. ROSZCZENIA Z TYTUŁU UZGODNIONEGO SPOSOBU KORZYSTANIA
  Potrzebne dokumenty:
 • dowody osobiste Stron umowy,
 • numery ksiąg wieczystych,
 • podstawa nabycia nieruchomości / prawa do korzystania, jeżeli podstawą nabycia zbywanego prawa jest dziedziczenie, zasiedzenie, jak również dokonane po 1 stycznia 2007 roku: darowizna lub nieodpłatne zniesienie współwłasności – zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące podatku od tych zdarzeń (że został opłacony / nie był należny / uległ przedawnieniu),
 • szkic z zaznaczeniem zakresu korzystania (np. usytuowanie miejsca postojowego, ogródka przydomowego, pomieszczenia gospodarczego).
 • UWAGI: jeżeli przedmiotem uzgodnionego sposobu korzystania jest np.: prawo do korzystania z miejsca postojowego w garażu podziemnym, zbycie tego prawa może nastąpić jedynie na rzecz właściciela innego lokalu wyodrębnionego z tej samej nieruchomości wspólnej (np. właściciela innego mieszkania w tej nieruchomości). Dotyczy to sytuacji, gdy dla hali garażowej, jako lokalu niemieszkalnego, nie jest prowadzona księga wieczysta. Ta sama zasada dotyczy zewnętrznych miejsc postojowych znajdujących się na nieruchomości wspólnej, ogródków przydomowych, pomieszczeń typu komórki lokatorskie, schowki itp.
Pobierz wersję do druku
Imię i Nazwisko:

E-Mail:

Tel:

Treść wiadomości: